Google Translate

 • Türkçe
 • English
 • العربية
 • Pусский
 • Spanish
 • France
 • Germany

HEMANGIOL 3,75 mg/ml Oral Çözelti

HEMANGIOL 3,75 mg/ml Oral Çözelti

Kullanım Talimatı ve Kısa Ürün Bilgisi için, ilgili ürün ismine tıklayınız.

 

İNFANTİL HEMANJİYOM NEDİR?

İNFANTİL HEMANJİYOM SINIFLANDIRMASI NEDİR?

İNFANTİL HEMANJİYOM HASTALIK GELİŞİMİ NASIL OLUR?

KİMLER TEDAVİ EDİLMELİ?

NEDEN TEDAVİ EDİLMELİ?

NE ZAMAN TEDAVİ EDİLMELİ?

NASIL TEDAVİ EDİLMELİ?

İNFANTİL HEMANJİYOMU TEST EDİN

 

İNFANTİL HEMANJİYOM NEDİR?

İnfantil hemanjiyom, fazladan kan damarlarının görece yaygın şekilde toplanarak deri içinde veya deri altında bir yumru oluşturmasıdır. Bazı infantil hemanjiyomların çileğe benzer görünmesi nedeniyle ‘çilek lekesi’ olarak da adlandırılır. Bu hemanjiyomlar vücudun herhangi bir bölgesinde olabilir ve sıklıkla yüzde görülür.

Tek bir bölgede yerleşmiş küçük hemanjiyomlardan, vücudun daha geniş bölümüne yayılmış büyük plak benzeri hemanjiyomlar şeklinde de görülebilir. Bir çocukta birden fazla hemanjiyom bulunması oldukça mümkündür.

İnfantil hemanjiyomların çoğu hafiftir ancak şiddetleri genellikle hayati vücut bölgelerine ve fonksiyonlarına (solunum gibi) yakınlıkları, fiziksel anormalliklere yol açma olasılıkları ve deriye hasar verme ve skarlaşmaya yol açma olasılıklarına bağlıdır.

 

    

 

İNFANTİL HEMANJİYOM KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Bazı bebeklerin infantil hemanjiyom geliştirme riski daha yüksektir:

 • Düşük doğum ağırlığı 
 • Prematüre bebekler
 • İkizler
 • Kız bebek

 

İNFANTİL HEMANJİYOM SINIFLANDIRMASI NEDİR?

İnfantil Hemanjiyom için resmi bir sınıflandırma yoktur.
İnfantil hemanjiyomlar tür, dağılım ve yerleşim özelliklerine göre sınıflandırılabilir.

 • İnfantil hemanjiyomu ‘Türe’ göre aşağıdaki şekilde sınıflandırabiliriz:

1. Yüzeysel "çilek" hemanjiyom:

Parlak kırmızı ve yuvarlak lezyonlardır. Pürüzlü yüzeye sahiptirler. En sık görülen infantil hemanjiyom tipidir.

2. Derin "kavernöz" hemanjiyom:

Cildin derin katmanında yer alırlar ve  deri altındadır. Mavimsi veya cilt renginde nodüller şeklindedir. Pürüzsüz yüzeye sahiptirler. Daha az görülür.

 

3. Karma hemanjiyom:

Hem yüzeysel hem de derin hemanjiomların özelliklerini gösterirler. Genelde mavimsi bir nodülü kaplayan kırmızı bir plak şeklindedir.

 • İnfantil hemanjiyomun ‘Dağılıma’ göre sınıflandırılması aşağıdaki gibidir:
  • Segmental İnfantil Hemanjiyom: Segmental infantil hemanjiyomlar yaygın görülür ve embriyonik gelişim yüzeyi alanını izler.
  • Bölgesel İnfantil Hemanjiyom
  • Çok Odaklı İnfantil Hemanjiyom: Vücutta çeşitli infantil hemanjiyom lezyonları olacağı anlamına gelir.

 

 • İnfantil hemanjiyomun ‘Yerleşime’ göre sınıflandırılması ise kafa ve vücudun geri kalan kısmı olarak ikiye ayrılmıştır.
  Vakaların %60'ında uzmanlarla konsültasyon sırasında en sık etkilendiği gözlemlenen bölgeler kafa ve boyundur.

 

İNFANTİL HEMANJİYOM HASTALIK GELİŞİMİ NASIL OLUR?

Bu grafik hastalığın nasıl geliştiğini anlamaya yardımcı olan önemli bir veridir.
İnfantil hemanjiyomun  progresif(ilerleyebilen) bir hastalık olduğunu göstermektedir.

 • İnfantil hemanjiomlar yenidoğanlarda, zamanında doğan bebeklerde veya prematüre bebeklerde benzer bir özel doğal seyre sahiptir. IH'nin doğal seyrinde ilk alevlenme sonrası bir stabilizasyon aşaması ve son olarak bir involüsyon aşaması görülür.

 

 • IH doğumda genelde yoktur veya görülmesi zordur ancak doğumda öncü lezyonlar olabilir

 

 • 1-3 haftalık dönem sonrası, hemanjiyomlar net bir proliferasyon aşamasına geçer ve ilk 3 ayda özellikle de 5. ve 8. haftalar arasında çok hızlı bir şekilde yayılmaya devam eder. IH'ler son büyüklüklerinin %80'ine 4. ayda ulaşır.

 

 • Proliferasyon aşamasında, IH sıkı ve sert olma eğiliminde olup stabilizasyon ve involüsyon aşamalarında daha esnek ve sıkıştırılabilir hale gelir. Rengin parlak kırmızıdan mora veya griye dönüşmesi involüsyon aşamasına geçiş göstergesidir.

 

 • Proliferasyon aşamasından sonra görece stabilizasyon aşaması gelir ve ardından involüsyon aşaması başlar. İnvolüsyon aşaması son derece değişken olup genel olarak 3 ila 7 yıl sürebilir. Vakaların %90'ında IH gerilemesi 4 yaşında tamamlanır. Daha derin lezyonlarda, gerileme daha yavaş olabilir ve 7-8 yaşına kadar devam eder. 

 

 • Hemanjiom gelişimiyle ilgili bilgi sahibi olmak, ilerleme aşamasında IH henüz tamamen gelişmemişken neden bir tedavi uygulanması gerektiğini daha iyi anlamaya yardımcı olur.

 

KİMLER TEDAVİ EDİLMELİ?

IH’lerin %12’si oldukça karmaşıktır, tedavi değerlendirmesi için uzmanlara yönlendirilmesi gerekir.

Özellikle aşağıdaki durumları gösteren hemanjiyomlarda mutlaka doktora başvurulmalıdır:

1. Hayatı tehdit eden durumlar

2. Fonksiyonları tehdit eden infantil hemanjiyom

3. Ağrılı ve/veya basit yara bakım tedavilerine yanıt vermeyen kanamalı infantil  hemanjiyomlar

4. Kalıcı yara izi veya şekil bozukluğuna yol açma riski taşıyan infantil hemanjiyomlar

 

NEDEN TEDAVİ EDİLMELİ?

İnfantil hemanjiyomların %50 ila %69'unda¹²³ telenjiektazi, lipom, gereksiz deri, anetoderma veya skar dokusu bırakabilir.

1 - Bauland and coll. Untreated Hemangioma PRS Journal (27):4:2011

2 - Enjolras O, Gelbert F. Superficial hemangiomas: Associations and management. Pediatr Dermatol. 1997;14:173–179

3 - Chen TS, Eichenfield LF, Friedlander SF (2013) Infantile hemangiomas: an update on pathogenesis and therapy. Pediatrics 131:99–108

 

NE ZAMAN TEDAVİ EDİLMELİ?

İnfantil hemanjiyom tedavi başarısı için, erken terapötik müdahale, proliferatif fazda optimum etkiyi elde etmek için önemlidir. "Yönlendirme için en uygun yaş" ortalaması 4 haftalıktır.¹,²

En hızlı infantil hemanjiyom büyümesi 1-2 aylık arasındadır.¹ Büyüme çoğunlukla bebek 5 aylıkken tamamlanır.³

1 - Tollefson M et al – early growth of IH : what parents’ photrographs tell us – Pediatrics – 2012

2 - Hoeger et al. Treatment of infantile haemangiomas: recommendations of a European expert group. Eur J Pediatr (2015) 174:855–865.

3 - Chang LC et al Growth characteristics of IH: implications for management. Pediatrics 2008

 

NASIL TEDAVİ EDİLMELİ?

İnfantil hemanjiyom için çeşitli tedaviler sunulmaktadır. Uzman doktorlar tarafından değerlendirilip, tanısı konulduktan sonra infantil hemanjiyom için pediatrik kullanıma uygun ve birinci basamak tedavi önerilerinde uygun olarak görülen tedavi seçenekleri tercih edilmelidir

 

İnfantil Hemanjiyom, kendiliğinden geçebilen bir lekedir ve tedaviye ihtiyaç duyulmaz. (Yanlış)

İnfantil hemanjiyom, türüne, tipinne, yerlimine ve dağılımına göre farklılıklar gösterebilir. İnfantil hemanjiyom, tedavi edilebilir bir damar tümörüdür ve tedaviye gereksinim duyulabilir, uzman bir hekim tarafından tanısı konulduktan sonra tedavisi yapılmalıdır.

 

İnfantil Hemanjiyom tedavisi her yaşta yapılabilir (Yanlış)

İnfantil hemanjiyom tedavisi her yaşta uygulanması doğru olmaz. Bebeklik çağında yapılmalıdır.

Tedavi başarısının en yüksek olduğu zaman bebeğin 5 haftalıktan 5 aylık yaş aralığı arasındadır.

 

İnfantil Hemanjiyom tedavisi ağrılı ve acılı bir tedavidir (Yanlış)

Her infantil hemanjiyom tedavisi ağrılı ve acılı değildir. Pediatrik olarak kullanıma uygun ve birinci basamak tedavi seçenekleri değerlendirildiğinde ağrı ve acılı bir tedavi hissedilmemektedir.

 

İnfantil Hemanjiyom tedavisi için tek seçenek cerrahi uygulamadır. (Yanlış)

Her infantil hemanjiyom, cerrahi yöntem ile tedavi edilemez. Pediatrik kullanım için birinci basamkta onaylı tedavi seçeneği mevcuttur.

 

İNFANTİL HEMANJİYOMU TEST EDİN

Aşağıdaki websitesi linkine tıklayarak sorulara vereceğiniz cevaplarla infantil hemanjiyom ile ilgili yönlendirme alabilirsiniz.

www.ihscoring.com

Ana giriş sayfasına girdikten sonra sağ üst köşeden Türkçe seçeneğini seçerek devam edebilirsiniz.